Blogartikel: middelbare beroeps- en volwassenenonderwijs

13 april 2017
 Categorieën: , Blog

Delen

Middelbaar en volwassenonderwijs

Je hebt middelbaar onderwijs en volwassenonderwijs. Iedereen zal wel bekend zijn met middelbaar onderwijs: je hebt VMBO, HAVO en VWO. Hierin zijn vele richtingen te volgen en binnen deze richtingen weer veel profielen. Je hebt echter ook volwassenonderwijs, dat meestal wordt gegeven op een roc. 

Wat is het volwassenonderwijs?

Het volwassenonderwijs is een verlengstuk van het middelbaar beroepsonderwijs. Het woord zegt het eigenlijk al: 'volwassen' onderwijs. Je bent dus volwassen. Maar dat heeft niks te maken met je leeftijd. Waar heeft het dan wel mee te maken? Een leerling die zijn examen op het middelbaar onderwijs niet heeft gehaald, komt terecht op het volwassenonderwijs. Van de middelbare school afgaan, maar wel middelbaar onderwijs blijven volgens: dat is volwassenonderwijs. En zoals gezegd gebeurt dat in alle bekende gevallen op een roc. 

Inhoud

De inhoud van het volwassenonderwijs kan verschillen van één vak, bijvoorbeeld wiskunde, tot meerdere vakken of een geheel profiel. Dat is afhankelijk van de vakken waarvoor de leerling op het middelbaar onderwijs is gezakt, maar waarvoor hij nog steeds een positief resultaat moet behalen om zijn diploma op zak te hebben. Een verkort woord voor dit onderwijs dat binnen het volwassenonderwijs valt: het vavo. Geldt het volwassenonderwijs alleen voor examenzakkers

Overig

Nee, het volwassenonderwijs kan ook gelden voor werknemers of mensen die thuis zitten. Hebben zij meer kennis nodig en willen zij dit door middel van een cursus behalen? Dan kan dit vaak in de avonden via het volwassenonderwijs. Daarnaast vallen veel Mbo-opleidingen binnen het volwassenonderwijs, dus geldt het volwassenonderwijs ook voor scholieren die hun diploma hebben behaald op de middelbare school en verder willen studeren. Ook extra trainingen en zelfs inburgeringscursussen, zoals bij het ROC in Amsterdam het geval is, kunnen gevolgd worden binnen het volwassenonderwijs. 

Geld er studiefinanciering voor volwassenonderwijs?

Dat verschilt per geval. Volg je een Mbo-opleiding? Dan is de kans groot dat je daarvoor studiefinanciering krijgt. Natuurlijk verschilt de inhoud van die financiering per individu, zo krijgen leerlingen met grootverdieners minder financiering dan leerlingen met een middel- of laaginkomen. Denk eraan dat de financiering niet gratis is, maar wel een gift van de overheid wordt wanneer het MBO diploma wordt behaald. Wanneer het diploma niet wordt behaald, moet er waarschijnlijk worden terugbetaald, tenzij de leerling binnen de overgebleven tijd van de toegestane 10 jaar om een diploma te halen, een ander diploma haalt.  Voor overige gevallen kun je met betrekking tot studiefinanciering naar de DUO gaan. Volwassenonderwijs biedt veel mogelijkheden binnen de roc's.

Kijk bijvoorbeeld op ROC Kop van Noord Holland